Pembelajaran Disiplin

Guru Ahli

Perpustakaan & Lab

Ekstrakulikuler

Visi

Terwujudnya Sekolah Angkasa yang unggul dan rujukan dalam menghasilkan abdi yang beragama, berbangsa dan bernegara serta berilmu demi kejayaan nusantara.

Misi

Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran agama guna menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.

Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran kebangsaan guna menghasilkan lulusan yang cinta tanah air, cinta alam sekitar, cinta sesama dan cinta diri sendiri.

Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi guna menghasilkan lulusan yang cerdas intelektual, kinestetis dan estetis; cinta ilmu pengetahuan, teknologi dan memiliki keunggulan sesuai minat dan bakat peserta didik.

PROGRAM UNGGULAN

Angkasa Cerdas Spiritual

Angkasa Cinta Dirgantara

Angkasa Berkarakter

Angkasa Berbudaya

Angkasa Ramah Lingkungan

Angkasa Can Speak English

Angkasa Full Day School

Angkasa Berkarya

Angkasa Berbakat

Angkasa Juara

SMA ANGKASA LANUD SULAIMAN

SMA Angkasa Lanud Sulaiman adalah Sekolah Swasta yang berada di bawah naungan Yayasan Adhya Garini Pengurus Cabang Lanud Sulaiman, yang merupakan Yayasan dibawah pengelolaan TNI AU, sekolah ini berdiri pada Tanggal 17 Juli 1985, lokasinya terletak dilingkungan komplek Lanud Sulaiman tepatnya berada di Jl. Terusan Kopo Km. 10 Margahayu.

0 Guru
0 Siswa
0 Akademik
0 Prestasi

Akademik

SMA Angkasa Lanud Sulaiman menggunakan sistem pembelajaran Kurikulum tahun 2013

STRUKTUR ORGANISASI

SMA Angkasa Lanud Sulaiman memiliki struktur organisasi sebagai berikut.

Sri Wulandari, S.Pd, M.M

Kepala Sekolah

Sunarso, S.Pd

Kepala Urusan Tata Usaha

Winarni Supandi S.Sos

Bendahara

Drs. Nendi, M.M

Pengembang Sekolah

Dra. Sofia ALP

Wakasek Humas

Ida Siti Hadijah, S.Pd

Wakasek Kurikulum

Nurbaeti Nasution, S.Pd

Wakasek Sarpra

Drs. A. Ghofir

Wakasek Kesiswaan

Request A Questions?

Kami Humas SMA Angkasa Lanud Sulaiman akan memberikan informasi yang Anda butuhkan.

Info Angkasa

Berita seputar kegiatan di SMA Angkasa Lanud Sulaiman